Ενημερωτικές δημοσιεύσεις/καταχωρήσεις

Για την ανάδειξη και επικοινωνία των στόχων και των κυρίων θεμάτων του έργου σε ένα ευρύτερο κοινό, 5 άρθρα γνώμης πρόκειται να συνταχθούν και να δημοσιευτούν σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας.

Τα άρθρα θα θέσουν στο επίκεντρο διάφορες πολιτικές πτυχές αλλά και πρακτικές πεδίου που  σχετίζονται με τη βιώσιμη μετάβαση του συστήματος τροφίμων και τη συμβολή της ΚΑΠ σε αυτή τη μετάβαση σήμερα και στο μέλλον. Τα άρθρα πρόκειται να συνταχθούν με έναν συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο από όλους τους πιθανούς αναγνώστες, ειδικά από εκείνους που δεν είναι γνώστες των πολιτικών και των εξελίξεων στον τομέα της γεωργίας και στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Στοιχεία & δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που εξηγούν τα βασικά θέματα/έννοιες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η διάδοση των κύριων μηνυμάτων που σχετίζονται με την ΚΑΠ.

Η δημοσίευση των άρθρων πρόκειται να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με βάση τη στενή παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στη δημόσια σφαίρα.

Διαβάστε εδώ το πρώτο άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, που δημοσιεύθηκε στο ένθετο Agricola Δεκεμβρίου της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 19/12/2021 και αφορά την παρουσίαση ορισμένων αδιαμφισβήτητα δεδομένων για τη μελλοντική ΚΑΠ τα οποία προκύπτουν από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό και κανονιστικό πλαίσιο και μας επιτρέπουν να έχουμε μία «πρόγευση» του μέλλοντος σε ένα κατά τα άλλα αβέβαιο τοπίο.

Τα ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων & Γεωργίας (Food & Agriculture Organization-FAO) των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Κάνοντας τα συστήματα αγροδιατροφής πιο ανθεκτικά σε κραδασμούς και πιέσεις», πρέπει να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να μεταλλάσσονται ενόψει οποιασδήποτε διαταραχής, με λειτουργικό στόχο τη διασφάλιση όχι μόνο της επισιτιστικής ασφάλειας αλλά και του εισοδήματος όλων των εμπλεκομένων σε αυτά, μεταξύ των οποίων και οι αγρότες.
Διαβάστε εδώ το επίκαιρο άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλουν στην ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων, και ειδικότερα σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο Agricola Μαρτίου της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 27/03/2022.

Διαβάστε εδώ το τρίτο άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, που δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Η αγροτική παραγωγή και οικονομία εν μέσω ενεργειακής κρίσης» της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» στις 06/05/2022 και αφορά τα εργαλεία της νέας ΚΑΠ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, για την εξισορρόπηση όλων των πτυχών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών, της γεωργικής δραστηριότητας με τελικό στόχο τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Διαβάστε εδώ το τέταρτο άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, που δημοσιεύθηκε στο ένθετο Agricola που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 03/07/2022 και αφορά το σημείο εκκίνησης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που θα κληθεί να υλοποιήσει ο αγροτικός τομέας της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της μελλοντικής ΚΑΠ, όπως αποτυπώθηκε και στη μεγάλη Πανελλαδική Αγροτική Έρευνα που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Διαβάστε εδώ το πέμπτο άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΑ που κυκλοφόρησε στις 29/07/2022 και αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας σε σχέση με τις τομεακές παρεμβάσεις στη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο σχεδιασμό χωρών όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες παράγουν ανταγωνιστικά προς εμάς προϊόντα.